Gebruiksvoorwaarden (disclaimer)

Het gebruik van deze website houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt:

Aansprakelijkheid

Via deze website, en bij uitbreiding ook onze mailings, informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze.
Op regelmatige tijdstippen wordt deze website gecontroleerd en geüpdatet zodat we u steeds actuele informatie ter beschikking kunnen stellen. ABRUZZOBED.COM geeft echter geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid. Wij wijzen dan ook iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van de bladzijden van deze website, met inbegrip van het nemen van enige beslissing of het stellen van enige handeling als gevolg van de informatie opgenomen in deze website.

Beschikbaarheid van de website

Wij doen al het mogelijke om deze website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen. Hiervoor zijn we echter ook afhankelijk van derden. Wij behouden ons dan ook het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken vanwege een, al dan niet tijdelijke, stopzetting of vanwege een technische redenen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.

Links naar andere websites

Sommige links verwijzen naar andere websites beheerd door derden of naar inhoud die ons door derden wordt aangeleverd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze gegevens en websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als een instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt.

Verspreiding informatie

De gegevens op deze site hebben een louter informatief karakter en het is geenszins de bedoeling om ze te verspreiden in enige jurisdictie waar zulks verboden of gelimiteerd zou zijn. Gebruikers dienen zich van het bestaan van dergelijke beperkingen te vergewissen en overeenkomstig te handelen.

Toegangsverbod tot de website

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de website of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon:
- die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden;
- die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten;
- die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden;
- die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden.
Wij behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze website is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

1